متن

نحوه خواندن نماز برروی میز و صندلی نماز برای نمازگزارانی كه زانو درد  ،كمر درد ، آرتروز يا عذر جسمی  دارند و همچنین خانم های باردار و افراد سالخورده كه نماز را نميتوانند به صورت صحيح اداء  نمايند

همه ما مسلمانان معتقديم كه تحت هيچ شرايطی نماز را ترک نكنيم .

درمواردی شايد ديده باشيم كساني با مشكلات جسمی مانند زانو درد ، كمر درد ، آرتروز ، كهولت سن يا زمان بارداري در اداي فريضه نماز كه جزء اصول دين است سستي و كاهل نمازي  مي كنند كه اين امر در دين ما جايز نيست .

نمازگزاران گرامی می دانند كه نماز خواندن جزء واجبات دين اسلام است .

كسي كه نماز نخواند و نماز را ترک كند ناشی از ضعف ايمان و بی توجهی به دستور الهی است پس ادای فريضه نماز تحت هر شرايطی الزاميست .

قابل توجه است در مواقعی  توصيه می شود از صندلی نماز استفاده شود نمازگزاران بايد بدانند كه حتی المكان بايد نماز را به صورت صحيح انجام داد و اركان نماز ر ا رعايت نمايند .

يكی از اركان نماز قيام است (يعنی هنگام تكبيرة الاحرام و قبل از رفتن به ركوع نمازگزار ايستاده باشد)

نمازگزارانی كه عذر جسمی و شرعی دارند  بايد بدانند كه تاجايی كه امكان دارد بايد اركان نماز مانند  تكبيرة الاحرام ، قيام ، ركوع و سجود را به صورت صحيح انجام داد .مگر اینکه احساس کنند نمی توانند و یا طبق دستور پزشک منع شده باشند

به طور مثال فردی زانو درد دارد و نمی تواند تشهد و سجود را بنشيند و بخواند ولی ميتواند قيام  (قسمت ايستاده نماز )

و ركوع را درست انجام دهد بنابراين بايد قيام و ركوع را كه جزء اركان نماز هستند درست انجام دهد و فقط براي سجده و تشهد و سلام از صندلی نماز استفاده نمايند. اين موضوع برای نماز گزارانی كه مشكلات جسمی مشابهی دارند صدق می كند معمولا صندلی نماز ارگونومیک برای این افراد توصیه میشود

 

تصاویری از صندلی نماز ارگونومیک

طرز صحيح نماز خواندن روی صندلی نماز

( توجه:برای افرادی كه می توانند تكبيرة الاحرام و ركوع را به صورت صحيح یا ایستاده انجام دهند)

ابتدا نمازگزار ایستاده تکبیر الحرام گفته ،حمد سوره را خوانده و رکوع را بصورت صحیح انجام میدهد برای سجده برروی صندلی نماز نشسته و بر روی میز نماز یا همان سجدهگاه دو کف دست را گذاشته و دو سجده میکند و سپس ایستاده و ادامه نماز را ادا مینماید . دعا دست را نیز بصورت صحیح انجام داده و در ادامه رکوع و سجده را مانند قبل برروی صندلی  نماز انجام میدهد . برای تشهد بر روی صندلی نماز نشسته و تشهد را میخواند و اگر نماز دو رکعتی بود سلام داده و نماز را به اتمام میرساند در نماز های سه رکعتی و چهار رکعتی برای انجام تسبیحات اربعه از روی صندلی نماز بلند شده و ادامه نماز خوانده میشود.


نمازگذاران اين را بهتر مي دانند كه قيام و تكبيرة الاحرام جزء اركان نماز است بنابراين نمازگذاري كه مي خواهد از صندلي نماز استفاده كند چنانچه بتواند قسمتي از نماز را ايستاده انجام دهد موظف است قيام و تكبيرة الاحرام و حمد و سوره و تسبیحات اربعه را ايستاده انجام دهدنمازگذاران اين را بهتر مي دانند كه قيام و تكبيرة الاحرام جزء اركان نماز است بنابراين نمازگذاري كه مي خواهد از صندلي نماز استفاده كند چنانچه بتواند قسمتي از نماز را ايستاده انجام دهد موظف است قيام و تكبيرة الاحرام و حمد و سوره و تسبیحات اربعه را ايستاده انجام دهدنمازگذاران اين را بهتر مي دانند كه قيام و تكبيرة الاحرام جزء اركان نماز است بنابراين نمازگذاري كه مي خواهد از صندلي نماز استفاده كند چنانچه بتواند قسمتي از نماز را ايستاده انجام دهد موظف است قيام و تكبيرة الاحرام و حمد و سوره و تسبیحات اربعه را ايستاده انجام دهد

طرز صحيح نماز خواندن روي صندلي

 (توجه:براي افرادي كه تمام نماز را نشسته مي خوانند)

در حال نشسته بعد از نيت ، تكبيرة الاحرام گفته شود.

پس از حمد و سوره هنگام ركوع ، سر را تا روبروي زانوها يا تا جايي كه ممكن است خم كنيد.

پس از آن به حالت نشسته قرار گيريد و سپس به سجده برويد.بايد دقت كنيد حتي الامكان 7 قسمت از بدن كه در سجده بايد بر زمين قرار گيرد (پيشاني ، كف دو دست ، زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها) در وضعيت صحيح باشد ؛ يعني حتما هنگام سجده بايد كف دست را روي ميز گذاشته و انگشت هاي شست پا روي زمين قرار گيرند.

نكته مهم ديگر اينست كه مهر بايد روي ميز ثابت باشد و نمي توانيد مهر را با دست برداشته و روي پيشاني خود قرار دهيد.پس دقت داشته باشيد كه مهر را روي ميز در ارتفاعي كه بتوانيد سرتان را روي آن قرار دهيد به صورت ثابت قرار دهيد.

ركعت دوم نيز به همين صورت انجام  مي شود و در حال نشسته تشهد و سلام خوانده مي شود؛ ركعت هاي بعد نيز به همين صورت.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان